Czy jesteś wystarczająco dobry?

 

Prosty test na „dobroć”- Odpowiedz na następujące pytania:

 

1. Czy kiedykolwiek skłamałeś? (białe kłamstwa, kłamstewka też się wliczają)

2. Czy kiedykolwiek coś ukradłeś? (nieważne jak mała była to rzecz, albo jak dawno temu to było)

3. Czy kiedykolwiek spojrzałeś na kogoś pożądliwie?

4. Czy kiedykolwiek powiedziałeś “Boże”, “Jezu” lub “Chryste jako  “wstawkę” lub przekleństwo (jak „o mój B-e”)

5. Czy pożądałeś rzeczy bliźniego?

6. Czy chodziłeś do kościoła co tydzień? W każdym tygodniu?

7. Czy regularnie wspierałeś finansowo potrzebujących?

   

Opierając się na swoich odpowiedziach, zastanów się, czy jesteś wystarczająco dobry by pójść do nieba, kiedy umrzesz? Większość ludzi może wykazać, że są dobrzy w niektórych zagadnieniach. Ty zapewne jesteś dobrą osobą w oczach wielu ludzi, ale jak patrzy na to Bóg?

 

Absolutne Prawo dobra i zła

 

Bóg dał nam spis absolutnych praw w Drugiej Księdze Mojżeszowej w rozdziale 20, definiując na zawsze co jest dobre i złe dla każdego. Jest to tak zwane 10 Przykazań Bożych. One udowadniają, że każdy z nas jest grzesznikiem, przekraczającym prawo. Nawet jeśli nie jesteś mordercą, wciąż jesteś grzesznikiem, jeśli uczynisz COKOLWIEK złego.

 

Czy możesz uczciwie powiedzieć…. 

 

NIGDY nie stawiałem niczego wyżej niż kochającego i wiernego Boga (to jest pierwsze przykazanie!)

NIGDY nie oddawałem pokłonu rzeźbie lub obrazowi

NIGDY nie wypowiedziałem imienia Boga (lub Jezusa) nadaremno

NIGDY nie pracowałem w Sabat

NIGDY nie zdażyło się, bym nie oddawał czci swoim rodzicom lub był im nieposłuszny

NIGDY nikogo nie zabiłem (lub po prostu nienawidziłem)

NIGDY nie dopuściłem się cudzołóstwa (albo nie pożądałem kogoś)

NIGDY NICZEGO nie ukradłem…. NIGDY

NIGDY nie skłamałem

NIGDY niczego nie pożądałem (bądź teraz szczery)

 

To jest zabójcza lista– ona udowadniania bez wszelkiej wątpliwości (jeśli jesteśmy szczerzy), że my wszyscy jesteśmy kradnącymi, kłamiącymi, bluźniącymi, nieposłusznymi cudzołożnikami– jeśli nie gorzej!

 

Potrzeba zbawienia

 

Czy dalej myślisz, że kiedy umrzesz, pójdziesz do nieba? Być może masz nadzieję, że Bóg w swej dobroci pominie twoje grzechy, ale prawdą jest, że On nie może tego zrobić. Grzeszne uczynki zasługują na sprawiedliwy sąd. Co zasiejemy, będziemy też zbierać. (list do Galacjan 6;7).

Ponieważ Bóg jest tak dobry, dopilnuje, żeby każdy morderca, każdy gwałciciel i każdy złodziej otrzymali pełną sprawiedliwość. Ale On na tym nie poprzestanie. Bóg upewni się również, że każdy kłamca, bluźnierca i cudzołożnik zostaną ukarani. I my w naszych sercach, tak naprawdę wiemy, że to jest sprawiedliwe z Jego strony. Naszym problemem jest to, że Biblia bardzo jasno mówi, że miejscem kary dla tych, którzy zgrzeszyli jest piekło. Bóg mówi: „Niech wrócą bezbożni do podziemi, Wszystkie narody, które zapominają Boga.” (Psalm 9:18)

Czy to, że jesteś na drodze do piekła ma dla ciebie jakieś znaczenie? Powinno! Jezus powiedział, że piekło jest takie straszne, że lepiej by było, gdybyś wydłubał sobie oczy, niż trafił tam na wieczność. (Ewangelia Marka 9:43-48) Co masz więc zamiar zrobić?

 

Zbawienie odnaleźć można w Osobie, a nie w religii

 

Czy to przyznasz, czy nie, wszyscy jesteśmy grzesznikami odseparowanymi od Boga górą grzechów. „Gdyż wszyscy zgrzeszyli i brak im chwały Bożej.” (List do Rzymian 3:23) Nie można tego ominąć – nasz grzech nas zabija! „Albowiem zapłatą za grzech jest śmierć.” (List do Rzymian 6:23) Ale teraz czas na dobrą wiadomość- „Bóg zaś daje dowód swojej miłości ku nam przez to, że kiedy byliśmy jeszcze grzesznikami, Chrystus za nas umarł.” (List do Rzymian 6:23) Czy jesteś w stanie to zrozumieć? Jezus umarł za ciebie, nie dlatego, że byłeś dobrą osobą, ale ponieważ byłeś grzesznikiem, który by zginął bez interwencji Jezusa! Dlatego Bóg zesłał swego jedynego Syna, Jezusa, aby umarł za ciebie na krzyżu - cierpiąc, z powodu kary, której sprawiedliwość Boża wymaga za twój grzech. Potem Jezus powstał z grobu pokonując śmierć! Biblia mówi nam: „Albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny.” (Ewangelia Jana 3:16)

 

Masz dziś ważną decyzję do podjęcia– możesz albo mieć nadzieję, że jakoś to będzie, ALBO zaufać właśnie Jezusowi Chrystusowi, aby twoje grzechy zostały przebaczone. On umarł, aby ocalić ciebie przed realnym miejscem zwanym PIEKŁEM!

Poproś Go w modlitwie, by ocalił twoją duszę właśnie teraz. Bóg mówi, że grzesznik sam nie może siebie ocalić przed karą za swoje grzechy wykonując dobre uczynki.  „Albowiem łaską zbawieni jesteście przez wiarę, i to nie z was: Boży to dar; Nie z uczynków, aby się kto nie chlubił.” (List do Efezjan 2:8-9)

Tylko Jezus będąc człowiekiem, umarł na krzyżu, został pochowany i trzy dni później cudownie powstał z martwych, by przynieść coś co się nazywa zbawieniem każdemu, kto po prostu zwróci sie do Niego w modlitwie, zby go ocalił (zbawił). To jest DAR! „...darem łaski Bożej jest żywot wieczny w Chrystusie Jezusie, Panu naszym.” (List do Rzymian 6:23)

Przestań starać się być wystarczająco dobrym, aby zasłużyć na niebo i po prostu przyjmij poprzez wiarę dar, który Jezus oferuje nawet dla grzesznika takiego jak TY!  Bóg już zapłacił największą cenę, abyśmy otrzymali go za darmo! Jedyne, co musisz zrobić, to poprosić z wiarą – „Każdy bowiem, kto wzywa imienia Pańskiego, zbawiony będzie.” (List do Rzymian 10:13)

Nie bądź na tyle dumny, by stracić tę możliwość. Piekło pełne jest dobrych ludzi, którzy byli zbyt dumni, by zrobić to co jest niezbędne do zrobienia. Jeśli nie wiesz jak się pomodlić, posłuż się tą modlitwą jako przykładem: Drogi Boże, nie chcę pójść do piekła. Żałuje za swoje grzechy takie jak (wymień niektóre z nich). Teraz chcę zaufać Jezusowi Chrystusowi jako Zbawicielowi mojej zgubionej duszy. Proszę przebacz mi moje grzechy i udziel mi swojego daru wiecznego życia, jak obiecałeś w Twojej Biblii.  Przyjmuję Jezusa Chrystusa poprzez wiarę, wierząc, że umarł, by mnie zbawić (ocalić) . Proszę o to wszystko w mocy imienia Jezus. Amen.

A teraz napisz albo zadzwoń do nas i pozwól nam pomóc ci wzrastać jako uczeń Chrystusa!

 


Czy masz jakieś pytania? Potrzebujesz więcej pomocy?

Chciałbyś otrzymać darmowy Nowy Testament, lub materiały do studium biblijnego? Skontaktuj się z nami:

 

Biblijny Kościół Baptystów w Ballincollig

Niedzielne spotkania o godz. 10.30 i 19.00 w Westgate Foundation

Tel: (021) 4871234   Tel. kom: 087-2766764
E-Mail: biblebc@gmail.com  Strona internetowa: www.biblebc.com

Adres: 29 Westcourt Heights, Ballincollig, Cork